1. STROJE PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

V uvedenej oblasti firma vyrába stroje pre stavbu kompletných liniek pre spracovanie a plnenie nasledovných výrobkov:

1.1 PLNENIE NÁPOJOV:
- sýtených (ako sú limonády, stolové vody, minerál. vody a pod.)
- alkoholu
- vína
- ostatných tekutín ako sú oleje, sirupy, ovocné štavy, mlieko a pod.

Na uvedené tekutiny vyrábame celý sortiment strojov, z ktorých sa dajú skladat kompletné linky v závislosti na druhu obalu a požadovaných výkonov nasledovne :

1.1.1 Linky na plnenie tekutín do umelohmotných PET fliaš, ktoré sa skladajú:

- Vyfukovaciek fliaš z predliskov - podla požiadaviek na výkony v prevedení mechanizovanom - s rucnou manipuláciou s predliskami a flašami a plne automatické.
- Dopravných systémov fliaš - podla požiadaviek na výkony - pásové dopravníky, vzduchové dopravníky.
- Zásobníkov fliaš - silá velkostou odpovedajúce požadovanej zásobe fliaš z hladiska množstva a sortimentu.
- Orientacných zariadení fliaš - pre dopravu a orientáciu fliaš zo sila so stupnom automatizácie odpovedajúcim požiadavkám na výkon.
- Oplachovaciek fliaš - na vystrekovanie fliaš z dôvodu odstránenia mechanických necistôt, resp. dvojoplach vrátane dezinfekcie - podla požiadaviek na výkon - stolové mechanizované prevedenie, automatické priamociare oplachovacky pre výkon cca 2000 fl/hod., automatické rotorové oplachovacky pre vyššie výkony nad 2000 fl/hod.
- Plniciek fliaš - pretlakové na plnenie sýtených nápojov s CO2, objemové, hladinové pre ostatné nápoje. Podla požiadaviek na výkon - mechanizované stolové prevedenie s rucnou obsluhou, priamociare automatické pre menšie výkony do cca 2000 fl/hod., automatické rotorové pre väcšie výkony nad 2000 fl/hod.
- Zatváraciek fliaš - pre skrutkové, korunkové uzávery, záskackové uzávery, uzávery ALKORK na alkohol, korkové zátky. Podla požiadaviek na výkon - mechanizované stolové, prevedenie s rucnou obsluhou, kruhové krokové automatické pre menšie výkony do cca 2000 fl/hod., automatické rotorové pre väcšie výkony nad 2000 fl/hod.
- Etiketovaciek fliaš - podla druhu etikiet etiketovacky pre:
˘ Papierové etikety s nanášaním lepidla. Tieto môžu byt na etikety celoobvodové alebo na etikety predné, zadné, krckové, vrátane danového kolku prelepeného cez uzáver. Podla požiadaviek na výkon je prevedenie: - kruhové krokové - do výkonu 1000 fl/hod.
- priamociare - na celoobvodové etikety do výkonu 6000 fl/hod.
- rotorové na vyššie výkony
˘ Samolepiace etikety - stavebnicové etiketovacie moduly na lepenie etikiet pre rôzne druhy fliaš vo vertikálnom i horizontálnom smere.
- Tunelov na balenie do teplom zmrštitelnej fólie - pre skupinové balenie fliaš. Podla požiadaviek na výkon s rucným alebo automatickým zoradovaním.

1.1.2 Linky na plnenie tekutín do sklenených nevratných fliaš

Tieto linky sa skladajú zo zariadení uvedených v bode 1.1.1 s výnimkou vyfukovaciek fliaš, vzduchových dopravníkov, zásobníkov a orientacných zariadení fliaš. Dalej sú tieto linky doplnené o:
- Depaletizacné a paletizacné zariadenie fliaš do prepraviek a kartónov.

1.1.3 Linky na plnenie tekutín do sklenených vratných fliaš

Tieto linky sa skladajú zo zariadení uvedených v bode 1.1.2 a sú doplnené o umývacku fliaš, ktorá zabezpecuje umytie flaše a odstránenie starej etikety. Velkost umývacky je podla požadovaného výkonu.

1.1.4 Linky na plnenie tekutých chemických prípravkov v nasledovných odvetviach:

- bytová chémia - rôzne cistiace, avivážne a podobné prípravky
- kozmetika - šampóny, vlasové vody, rôzne telové mlieka, tekuté mydlá a pod.
- autokozmetika - autošampóny, tekutiny do ostrekovacov, autobalzamy, destilovaná voda, oleje, prídavné zmesi do palív a podobne.
- chemické prípravky - postreky, riedidlá a pod.
Skladba liniek môže byt v rozsahu podla bodov 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 v závislosti na druhu:
- flaše
- uzáveru
- etikety

1.2 PLNENIE KAŠOVITÝCH LÁTOK
v nasledovných odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu: - mliekarenské
- lahôdkárske
- kozmetické

1.2.1 Linky na spracovanie a plnenie kašovitých látok do kelímkov v mliekárenstve
Tieto stroje zabezpecujú výrobu jemných kašovitých látok ako sú rôzne pomazánky, nátierky, jemné maslá a pod. Následne ich naplnenie ako i jogurtov s džemom, smotany, tvarohu, tvarohových termixov, bryndzových nátierok, bryndze, viaczložkových kašovitých mliecnych dezertov do jedno a dvojkomorových kelímkov. Podla charakteru vyrábaného produktu sa linky skladajú z nasledovných zariadení:
- stroje na mletie základných produktov ako sú tvrdé syry a pod.
- stroje na miešanie pomletých viaczložkových produktov ako sú syry, bryndza, maslo a pod.
- stroje na homogenizáciu a zjemnenie štruktúry zmiešaných viaczložkových produktov uvedených v predchádzajúcom odstavci
- špeciálne dopravné cerpadlá kašovitých látok, vrátane dopravy produktov a sanitácie dopravných ciest
- plniciek kelímkov - podla požiadaviek na výkon:
˘ mechanizované - s rucným zakladaním kelímku do plnicky a automatickým objemovým dávkovaním, s rucným zakladaním viecka a automatickým tepelným zavarením
˘ automatické - s automatickým zakladaním vstupných komponentov, ako sú kelímky, viecka, so sledovaním hladiny plneného produktu, prípadne jeho zohrievania na požadovanú teplotu. Prevedenie plniciek je kruhové s otocným krokovým stolom, pocet naraz plnených kelímkov môže byt 1, 2 alebo 3 podla požadovaného výkonu. Spôsob zatvárania kelímkov môže byt vieckom z hliníkovej fólie, plastovej fólie alebo vytvarované plastové viecko zavaritelné teplom alebo volne zasunutým vieckom z vnútornej alebo vonkajšej strany kelímka.

1.2.2 Stroje na plnenie produktov v lahôdkárskom odvetví

Do tejto oblasti patria mechanizované a automatické plnicky kelímkov uvedené v bode 1.2.1. Rozdielne sú objemové plniace hlavice zabezpecujúce plnenie kašovitých látok s kúskami tuhých castí, ako sú zemiaky, zelenina, salámy, kusy rýb a pod. Dalej v tejto oblasti dodávame stroje na drtenie mrazených blokov rýb, ako aj zariadenie na krájanie (kockovanie) zeleniny.

1.2.3 Stroje na plnenie produktov v kozmetike

Do tejto oblasti patria stroje uvedené v bode 1.2.1 na zjemnenie štruktúry a plnenie rôznych mastí, gélov a pod. Do špeciálnych kelímkov plastových a sklenených so šrobovatelným uzáverom.

1.3 ŠPECIÁLNE ÚCELOVÉ STROJE V POTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE

Do tejto skupiny patria nasledovné jednoúcelové stroje vyrobené podla požiadaviek zákazníkov:
- stroj na napichovanie paliciek do lízaniek orientované na polohu motívu (obrázku) na lízanke
- stroj na mácanie perníkov - cukrovou, resp. cokoládovou polevou
- stroj na plnenie mrazených krémov do kelímkov a nanukových tôrt do vaniciek

2. AUTOMATIZÁCIA MONTÁŽNYCH PROCESOV

V uvedenej oblasti firma realizovala nasledovné montážne linky:
- automatickú linku na montáž zadného náboja kolesa pre osobné automobily
- automatickú linku na kompletnú montáž zapalovacích sviecok pre automobily, motocykle a motorové píly
- mechanizované nitovacie viacnásobné pracoviská na nitovanie držiakov sedadiel pre automobily
- automatické dávkovacie jednotky kolíkov a pod.