Firma AMT s.r.o. vyvíja, vyrába a predáva úcelové a sériové vyrábané stroje z oblasti:

- potravinárskeho a chemického priemyslu
- automatizácie montážnych procesov v strojárskom, elektrotechnickom, automobilovom a dalších odvetviach priemyslu.Stroje uvedené vo výrobnom programe firmy sú v prevažnej miere riešené stavebnicovo, z dôvodu možnosti zvyšovania parametrov, hlavne výkonu, podla požiadaviek odberatelov. Z uvedeného dôvodu nie je možné všeobecne stanovit ceny jednotlivých strojov. Obchodné oddelenie firmy vypracuje na základe výkonových požiadaviek a bližšej špecifikácie požiadaviek na cinnost linky z hladiska sortimentu vstupných komponentov a spracovávaného produktu konkrétnu ponuku so špecifikáciou:
- predmetu dodávky
- stručný technický popis a parametre
- cenu dodávky1
- cenu inštalácie
- platobné podmienky
- záručné a servisné podmienky