AMT s.r.o., Kočovská 5, P.O.Box 4A, Nové Mesto nad Váhom
 
Tel.: 032 7715 021, 032 7716 218-220
Fax: 032 7716 067
e-mail: amt@nextra.sk

Riaditeľ spoločnosti:
Ing. František Michalka
032 7715021, klapka. 21

Marketing:

Ing. Róbert Horňák
032 7715021, klapka. 27
Technický riaditeľ:
Ing. Ján Straka
032 7715021, klapka. 24

Servis:

Stanislav Minárik
032 7715021, klapka. 26
Výrobný riaditeľ:
Horňák Dušan
032 7716220, klapka. 25

MTZ:
Zdenka Michalková
032 7716218